Obavještavavamo putnike koji se voze na liniji broj 10, a koriste Bus kartice izdate od strane DD Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla da će navedene kartice važiti najkasnije do 31.1.2018. godine nakon čega se iste neće moći nadopunjavati. Navedeni putnici trebaju ukoliko žele koristiti usluge prevoza na liniji broj 10 da predaju zahtjev za izdavanje nove kartice na prodajnim mjestima DD Litvatrans Banovići najkasnije do 20.01.2018. godine kako bi im se besplatno izdale nove Bus kartice.