Obavještavaju se korisnici usluga D.D. “LITVATRANS” BANOVIĆI da će od 28.08.2017  do 01.09.2017 godine biti u potpunosti obustavljen saobraćaj na relaciji Jama Omazići “R” (pruga) do Oskove u periodu od 07:00 do 20:00 sati.

Saobraćaj će se odvijati alternativnim pravacem Radina-Hrvati-Mačkovac-Oskova.